Výroční členská schůze 2019

V pátek 4. října 2019 se konala ve smržovském Kině výroční členská schůze spolku Dobramus. Přinášíme její zápis.

Zápis z členské schůze Spolku Dobramus

Dne 4. 10. 2019 proběhla mimořádná členská schůze Spolku Dobramus (dále jen „spolek“). Zúčastnily se jí osoby podepsané na tomto zápisu.

Na program členské schůze byly zařazeny tyto body:

  1. Zpráva o doručení písemného oznámení o vystoupení člena
  2. Předložení strategického plánu spolku
  3. Schválení strategického plánu
  4. Volba nového předsedy spolku
  5. Přehled členů spolku

Ad 1) Ke dni 4. 10. 2019 bylo k rukám předsedy spolku doručeno písemné oznámení o vystoupení Petra Tomana ze spolku Dobramus. Oznámení bylo vzato na vědomí.

Ad 2) Předseda předložil strategický plán spolku. Spolek bude pracovat na pořadatelství hudebního festivalu v rámci městských slavností Eurion Smržovka.

Ad 3) Strategický plán spolku byl schválen třemi hlasy přítomných členů spolku, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Ad 4) Za předsedu spolku byl všemi přítomnými jednomyslně zvolen Rudolf Musil.

Ad 5) Členy spolku ke dni 4. 10. 2019 jsou:

  • Rudolf Musil, bytem Skryjova 10, 614 00 Brno.
  • Vladimír Kahánek, bytem Staniční 476, 468 51 Smržovka.
  • Patrik Bonnan, bytem nám. T. G. M 663, 468 51 Smržovka.

Zápisem byl pověřen Vladimír Kahánek

Ve Smržovce dne 4. 10. 2019                                                 

Zápis pořídil: Vladimír Kahánek                         

Ověřil: Rudolf Musil, Patrik Bonnan