Výroční členská schůze 2023

Zápis z členské schůze Spolku Dobramus

Dne 27. 12. 2023 proběhla ve Smržovce řádná členská schůze Spolku Dobramus (dále jen „spolek“). Zúčastnily se jí osoby podepsané na tomto zápisu. Kromě nich se na místě sešla další řada příznivců spolkového a kulturního života ve Smržovce.

Na program členské schůze byly zařazeny tyto body:

 1. Zpráva o konání festivalu Eurion 2022
 2. Předložení a schvalování zprávy o činnosti spolku za předcházející rok

Ad 1)

Zpráva o festivalu byla přijata a zároveň bylo rozhodnuto o zahájení příprav na ročník 2024.

Ad 2)

Předseda předložil zprávu o činnosti spolku za předcházející rok. Spolek pracoval na pořadatelství hudebního festivalu v rámci městských slavností Eurion Smržovka, jinou činnost nevyvíjel. Zpráva byla schválena třemi hlasy přítomných členů spolku, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Zápisem byl pověřen Patrik Bonnan.

Ve Smržovce dne 27. 12. 2023

…………………….                                       ………………………..

Zápis pořídil: Patrik Bonnan                 Ověřil: Rudolf Musil                               

………………………..

Ověřil: Vladimír Kahánek

Přítomni:
Rudolf Musil, bytem Skryjova 10, 614 00 Brno, RČ 731104/2519
Vladimír Kahánek, bytem Smržovka, Staniční, PSČ 468 51, RČ 610404/0184
Patrik Bonnan, bytem Smržovka, nám. T. G. M. 663, RČ 7201282550

Výroční členská schůze 2022

Zápis z členské schůze Spolku Dobramus

Dne 17. 11. 2022 proběhla ve Smržovce v lokalitě zvané Bínův vrch řádná členská schůze Spolku Dobramus (dále jen „spolek“). Zúčastnily se jí osoby podepsané na tomto zápisu. Kromě nich se na místě sešla další řada příznivců spolkového a kulturního života ve Smržovce.

Na program členské schůze byly zařazeny tyto body:

 1. Zpráva o konání festivalu Eurion 2022
 2. Předložení a schválení zprávy o činnosti spolku za předcházející rok
 3. Předložení a schválení strategického plánu spolku
 4. Volba předsedy spolku

Ad 1) Zpráva o festivalu byla přijata a zároveň bylo rozhodnuto o zahájení příprav na ročník 2023.

Ad 2) Předseda předložil zprávu o činnosti spolku za předcházející rok. Spolek pracoval na pořadatelství hudebního festivalu v rámci městských slavností Eurion Smržovka, jinou činnost nevyvíjel. Zpráva byla schválena třemi hlasy přítomných členů spolku, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Ad 3) Předseda předložil strategický plán spolku. Spolek bude pracovat na pořadatelství hudebního festivalu v rámci městských slavností Eurion Smržovka a v tuto chvíli se neuvažuje o rozšíření činnosti. Strategický plán spolku byl schválen třemi hlasy přítomných členů spolku, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Ad 4) Za předsedu spolku byl všemi přítomnými jednomyslně zvolen Rudolf Musil.

Zápisem byl pověřen Patrik Bonnan.

Ve Smržovce dne 17. 11. 2022

Zápis pořídil: Patrik Bonnan

Ověřil: Rudolf Musil

Ověřil: Vladimír Kahánek

Přítomni:

Rudolf Musil, bytem Skryjova 10, 614 00 Brno, RČ 731104/2519

Vladimír Kahánek, bytem Smržovka, Staniční 476, PSČ 468 51, RČ 610404/0184

Patrik Bonnan, bytem Smržovka, nám. T. G. M. 663, RČ 7201282550

Výroční členská schůze 2021

Zápis z členské schůze Spolku Dobramus

Dne 20. 11. 2021 proběhla ve Smržovce řádná členská schůze Spolku Dobramus (dále jen „spolek“). Zúčastnily se jí osoby podepsané na tomto zápisu.

Na program členské schůze byly zařazeny tyto body:

 1. Zpráva o konání festivalu Eurion 2021
 2. Předložení zprávy o činnosti spolku za předcházející rok
 3. Schválení zprávy o činnosti spolku za předcházející rok

Ad 1)

Zpráva o festivalu byla přijata a zároveň bylo rozhodnuto o zahájení příprav na ročník 2022.

Ad 2)

Předseda předložil zprávy o činnosti spolku za předcházející rok. Spolek pracoval na pořadatelství hudebního festivalu v rámci městských slavností Eurion Smržovka, jinou činnost nevyvíjel.

Ad 3)

Zpráva o činnosti spolku za předcházející rok byla schválena třemi hlasy přítomných členů spolku, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Zápisem byl pověřen Vladimír Kahánek.

Ve Smržovce dne 20. 11. 2021

Zápis pořídil: Vladimír Kahánek                          Ověřil: Rudolf Musil                                               

                                                                            Ověřil: Patrik Bonnan

Přítomni:
Rudolf Musil, bytem Skryjova 10, 614 00 Brno, RČ 731104/2519
Vladimír Kahánek, bytem Smržovka, Staniční 476, PSČ 468 51, RČ 610404/0184
Patrik Bonnan, bytem Smržovka, nám. T. G. M. 663, RČ 7201282550

Výroční členská schůze 2020

Zápis z členské schůze Spolku Dobramus

Dne 14. 11. 2020 proběhla ve Smržovce řádná členská schůze Spolku Dobramus (dále jen „spolek“). Zúčastnily se jí osoby podepsané na tomto zápisu.

Na program členské schůze byly zařazeny tyto body:

 1. Zpráva o konání festivalu Eurion 2020
 2. Předložení zprávy o činnosti spolku za předcházející rok
 3. Schválení zprávy o činnosti spolku za předcházející rok

Ad 1)

Ve zprávě o konání festivalu Eurion byla zmíněn trend stoupající návštěvnosti festivalu. Jednohlasně bylo rozhodnuto o konání ročníku 2021 v podobném duchu, tj. s dobrovolným vstupným.

Ad 2)

Předseda předložil zprávy o činnosti spolku za předcházející rok. Spolek pracoval na pořadatelství hudebního festivalu v rámci městských slavností Eurion Smržovka.

Ad 3)

Zpráva o činnosti spolku za předcházející rok byla schválen třemi hlasy přítomných členů spolku, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Zápisem byl pověřen Vladimír Kahánek.

Ve Smržovce dne 14. 11. 2020

Zápis pořídil: Vladimír Kahánek                         

Ověřil: Patrik Bonnan, Rudolf Musil

Přítomni:

 • Rudolf Musil, bytem Skryjova 10, 614 00 Brno, RČ 731104/2519
 • Vladimír Kahánek, bytem Smržovka, Staniční 476, PSČ 468 51, RČ 610404/0184
 • Patrik Bonnan, bytem Smržovka, nám. T. G. M. 663, RČ 7201282550

Výroční členská schůze 2019

V pátek 4. října 2019 se konala ve smržovském Kině výroční členská schůze spolku Dobramus. Přinášíme její zápis.

Zápis z členské schůze Spolku Dobramus

Dne 4. 10. 2019 proběhla mimořádná členská schůze Spolku Dobramus (dále jen „spolek“). Zúčastnily se jí osoby podepsané na tomto zápisu.

Na program členské schůze byly zařazeny tyto body:

 1. Zpráva o doručení písemného oznámení o vystoupení člena
 2. Předložení strategického plánu spolku
 3. Schválení strategického plánu
 4. Volba nového předsedy spolku
 5. Přehled členů spolku

Ad 1) Ke dni 4. 10. 2019 bylo k rukám předsedy spolku doručeno písemné oznámení o vystoupení Petra Tomana ze spolku Dobramus. Oznámení bylo vzato na vědomí.

Ad 2) Předseda předložil strategický plán spolku. Spolek bude pracovat na pořadatelství hudebního festivalu v rámci městských slavností Eurion Smržovka.

Ad 3) Strategický plán spolku byl schválen třemi hlasy přítomných členů spolku, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Ad 4) Za předsedu spolku byl všemi přítomnými jednomyslně zvolen Rudolf Musil.

Ad 5) Členy spolku ke dni 4. 10. 2019 jsou:

 • Rudolf Musil, bytem Skryjova 10, 614 00 Brno.
 • Vladimír Kahánek, bytem Staniční 476, 468 51 Smržovka.
 • Patrik Bonnan, bytem nám. T. G. M 663, 468 51 Smržovka.

Zápisem byl pověřen Vladimír Kahánek

Ve Smržovce dne 4. 10. 2019                                                 

Zápis pořídil: Vladimír Kahánek                         

Ověřil: Rudolf Musil, Patrik Bonnan