Dobramus

Spolek Dobramus vznikl za účelem pořádání hudebního festivalu Eurion Smržovka.

Podpořte konání Eurionu. Vyberte si vhodnou formu – smlouvu o poskytnutí marketingových služeb nebo darovací smlouvu.


Členové spolku rozhodují o programu festivalu a jeho celkové podobě.

  • V případě, že festival prodělá, rovným dílem vloží každý člen roční členský příspěvek do pokladny spolku.
  • V případě výdělku se celý zisk převede na pořádání dalšího ročníku.

Staňte se i vy členem spolku!

Je to snadné. Kontaktujte nás a v případě, že vás doporučí alespoň jeden stávající člen spolku, obdržíte další instrukce a budete přijati.

Popis příprav Eurionu

  • říjen až prosinec – příprava koncepce a dramaturgie následujícího ročníku (výběr účinkujících a jejich kontaktování na základě návrhů všech členů spolku, sestavení předběžného rozpočtu)
  • leden až březen – podpis smluv s účinkujícími, příprava daňového přiznání, účast na grantových řízeních
  • duben až červen – práce na propagaci, domluva technických detailů
  • červenec až září – konání festivalu (v polovině srpna) a jeho vyúčtování (do konce září).

V říjnu se koná výroční členská schůze, na které jsou představeny finanční výsledky festivalu Eurion. Na základě toho je stanoven členský příspěvek pro daný rok, který musí být uhrazen členy spolku do pokladny ve lhůtě do jednoho měsíce od konání schůze.
Kromě toho se svolávají další schůze podle potřeby, zejména za účelem schválení členství nových zájemců o pomoc festivalu Eurion.

Členský příspěvek je závazný, proto nezapomeňte na to, že se může pohybovat v řádu tisíců Kč.

Modelový a reálný příklad je prodělek 20 000 Kč, což při 4 členech spolku znamená poměrně vysokou částku, zatímco při 20 a více členech je to přijatelnější.

Ze spolku lze vystoupit pouhým písemným informováním předsedy spolku a nejbližší členská schůze vezme zánik členství na vědomí.